FSE estudia la viabilitat i propostes de millora per al nou RD de menjadors escolars.

El passat dijous (15 de setembre) el Ministeri de Consum va obrir a consulta pública el projecte de reial decret per al foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres educatius. El text aposta per la utilització de productes de proximitat i ecològics, la disminució de fregits i sal, i fixa criteris per a l'elaboració. La patronal del sector, Food Service España, està analitzant el detall del text i les possibles implicacions, per poder presentar propostes de millora.
 

 

Després de la publicació, el passat 15 de setembre, del nou projecte del Reial decret per al foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres educatius, publicat pel Ministeri de Consum, la patronal del sector de la restauració col·lectiva, Food Service España (FSE), ha comunicat que va a "analitzar en detall el contingut i les implicacions d'aquest esborrany per a poder fer una valoració, amb la profunditat que requereix el projecte, i poder contribuir, des del nostre sector, a millorar en tot el possible el seu contingut".

El projecte, que parteix de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), estableix una sèrie de criteris mínims de qualitat nutricional i de sostenibilitat, per orientar la contractació, adquisició i oferta d'aliments i begudes en centres educatius, per garantir el dret a l'accés a una alimentació i nutrició de qualitat. Cal tenir en compte que el menjador escolar és un entorn idoni per a la prevenció de l'obesitat infantil (17,3 % de nens i nenes de 6 a 9 anys tenen obesitat, un 4,2 % severa i un 40,6 % amb excés de pes), i que resulta també clau per garantir a tots les nenes i nens, amb independència del seu nivell de renda, (el problema s'agreuja a les llars amb menors ingressos), l'accés a aliments segurs, nutritius, saludables i també sostenibles amb el medi ambient.

Tenint en compte el temps que els nens i nenes passen a l'escola, i el fet que molts escolars hi consumeixen almenys un àpat principal, des del govern es considera adequat regular l'oferta alimentària als centres educatius amb un triple objectiu:

 

 1. Estimular patrons alimentaris saludables i promoure comportaments que es poden mantenir fins a l' edat adulta.
 2. Contribuir a disminuir les desigualtats socioeconòmiques en oferir als escolars de famílies més vulnerables l' oportunitat d' accedir a una alimentació saludable, des d' edats primerenques.
 3. Aconseguir una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics en reconèixer la contractació pública com una eina idònia per a l' assoliment de les polítiques mediambientals relacionades amb el canvi climàtic, la millor utilització dels recursos i la producció i el consum sostenibles.


Per a això, el reial decret:
 

 • Estableix criteris per promoure l' oferta d' aliments frescos, ecològics, de temporada i de proximitat, característics de la dieta Mediterrània, als centres educatius.
 • Fixa els criteris per a l' elaboració dels menús escolars, de manera que es garanteixi que siguin equilibrats i adaptats a les necessitats nutricionals de nenes i infants, alhora que s' estableix l' obligació d' informar del seu contingut a l' entorn familiar dels menors.
 • Contempla les necessitats especials de les persones atapeïdes d'al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, i d'aquelles que, per motius culturals, ètics o religiosos necessiten menús alternatius.
 • Promou tècniques culinàries saludables (forn, vapor, ferit i planxa), enfront de fregits, esbossats, sofrits i preparacions amb salses.
 • Estableix l'ús d'aigua de l'aixeta (sempre que les condicions del subministrament ho permetin), com a beguda d'elecció.
 • Prohibeix la venda de determinats tipus d' aliments i begudes en centres educatius en base a la seva composició i qualitat nutricional.
 • Fixa requisits en relació amb l' oferta d' aliments i begudes en màquines expenedores i sobre la seva ubicació.
 • Indica la necessitat que els plecs de prescripcions tècniques que regeixen la contractació pública incorporin criteris socials i mediambientals.


Finalment, el reial decret dota de suport legal les actuacions de control oficial que les comunitats autònomes duen a terme, en avaluar l'oferta alimentària en centres escolars, d'acord al Programa 16 sobre menús escolars, màquines expenedores i cafeteries dels centres escolars del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària 2021-2025.

La federació, Food Service España, ha declarat així mateix que va respondre a les consultes del Ministeri de Consum sobre alguns aspectes i iniciatives que plantejava el projecte; "però fins avui –dijous 15 de setembre- no hem conegut el contingut final de l'esborrany de RD que s'ha elaborat i publicat". A partir d'aquest mateix dia s'ha obert un període de consulta pública fins al 7 d'octubre de 2022 a les 6:59 hores, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la bústia consultapublicaaesan@aesan.gob.es.

– Text íntegre del RD: 'Normes de desenvolupament dels articles 40 i 41 de la llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, per al foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres educatius'.