La Comissió Europea estableix regles clares i comunes per al seguiment i l'avaluació de la implementació dels Plans Estratègics de la PAC

La Comissió va adoptar un Reglament que proporcionava un marc comú per al seguiment i l'avaluació dels assoliments de la Política Agrícola Comuna (PAC). Aquesta decisió també estableix regles clares sobre la informació detallada que els Estats membres hauran de recopilar perquè puguin desenvolupar les eines informàtiques i els sistemes de recollida adequats abans de l'inici de la nova PAC l'1 de gener de 2023.

Aquest Reglament d'execució marca un pas important en línia amb la reorientació general de la PAC des d'un enfocament en el compliment fins a un enfocament en els resultats i el rendiment. Es necessita un marc comú i un conjunt integral de dades per dur a terme el seguiment i l'avaluació de la PAC i contribueix a fer la PAC més eficaç i eficient, així com més resposta a les necessitats socials i de l'entorn.

El nou marc d'avaluació establert en el Reglament es basa en l'experiència existent i proporciona una comprensió comuna dels conceptes i elements clau per al seguiment i l'avaluació de la implementació dels plans estratègics de la PAC. A l'hora d'avaluar els seus Plans Estratègics de la PAC, s'espera que els Estats membres avaluïn els seus factors d'èxit. Els factors d'èxit, enumerats en l'annex del Reglament, tenen com a objectiu avaluar la consecució dels objectius de la PAC, per exemple la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en l'agricultura, l'estabilitat o l'augment de la renda agrícola, la millora de l'equilibri de nutrients en les terres agrícoles, o el creixement de les empreses rurals. Els beneficis dels Plans Estratègics de la PAC també s'han d'aconseguir a un cost raonable i factor de simplificació tant per als beneficiaris com per a l'administració. Per això, la nova normativa també presta atenció a l'eficiència, amb especial atenció als costos administratius i a l'ús d'eines digitals i satèl·lits.

En el marc de l'Informe Anual d'Acompliment, els Estats membres compartiran amb la Comissió dades agregades a nivell nacional, oferint una visió general del nivell d'implementació del Pla Estratègic de la PAC a nivell nacional. Però això no serà suficient per permetre que la Comissió avaluadora de la PAC. Per tant, en el nou marc de seguiment i avaluació, els Estats membres també proporcionaran informació en profunditat a la Comissió.

Més concretament, els Estats membres informaran a la Comissió de la següent informació:

dades sobre intervencions de beneficiari, per a cadascun dels pagaments de la PAC realitzats;
dades dels beneficiaris, amb les característiques específiques dels beneficiaris de la PAC, incloent-hi el seu gènere, la ubicació de la seva explotació, així com les pràctiques agràries que implementen sota condicionalitat;
dades sobre intervencions sectorials, amb informació administrativa sobre l'organització de productors, si escau, així com informació detallada sobre les intervencions realitzades en sectors concrets com la fruita i l'horta, el vi o l'apicultura;
dades sobre projectes europeus de partenariat per a la innovació amb el suport de la PAC;
dades sobre Grups d'Acció Local (LAGs) i les activitats finançades sota LEADER.

Gràcies a aquestes dades detallades, la Comissió, així com analistes i investigadors independents, podran avaluar la contribució de la PAC cap als seus deu objectius específics. Aquestes dades també s'utilitzaran per preparar la propera PAC, així com per atendre diverses recomanacions del Tribunal de Comptes Europeu.