Actualitat

El nombre de productors ecològics catalans va augmentar més d'un 11% durant l'any 2021

Noticia via gencat.cat

 

 • Tot i la crisi, la producció ecològica de Catalunya resisteix i creix al llarg de l’any 2021: la superfície de cultius productius augmenta un 12,28%; la ramaderia, un 7,37%, i l’agroindústria, un 10,91%

  La facturació del sector ecològic a Catalunya va assolir l’any 2020 gairebé els 1.000 milions d’euros, amb un creixement d’un 22,45%

  El Departament d’Acció Climàtica està treballant en un Pla d’acció per poder continuar impulsant el desenvolupament de les produccions i el consum dels productes ecològics a Catalunya en el període 2023-2027

  Roda de premsa presentació Informe dades producció agrària ecològica
  El secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, i el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, presentat l'informe 2021 sobre la producció agrària ecològica de Catalunya.

  “El sector de la producció agrària ecològica continua creixent any rere any, des de l’inici de les primeres produccions ecològiques a Catalunya fa més de 30 anys”. Ho ha afirmat el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, a la roda de premsa en què s’ha presentat l’informe 2021 sobre la producció agrària ecològica de Catalunya.

  El secretari d’Alimentació també ha destacat que “a Catalunya, la superfície ecològica creix a un ritme superior a la mitjana espanyola i europea. Així, en els darrers 10 anys, la superfície ecològica catalana ha crescut un 207%, a Espanya un 48% i a Europa un 60%. D’altra banda, la superfície ecològica catalana representa el 10,5% del total de la superfície ecològica d’Espanya, que actualment és el segon país amb més superfície ecològica d’Europa (per darrera de França) i el sisè del món”

  Per la seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, que ha presentat el detall de les dades, ha destacat que “el sector bio ha viscut un evolució molt positiva en la darrera dècada, amb un creixement del 142% en operadors dedicats a l’alimentació ecològica i multiplicant per 7,5 el volum de facturació”. En aquest sentit, ha afegit que “el sector ecològic s’ha emancipat tot i la crisi i ha esdevingut el veritable motor d’innovació i sostenibilitat del sector agroalimentari català”.

  Durant l’any 2021, els operadors inscrits s’han incrementat un 11,08% respecte de l’any anterior, fins a arribar als 4.994 inscrits. Per tipus d’activitat, destaquen l’augment dels comercialitzadors, que han crescut un 16,87%, i dels productors vegetals, que han crescut un 12,29%. Per la seva banda, els elaboradors van créixer un 9,55%; els productors ramaders, un 8,53%, i els importadors, un 8,33%.

  En relació amb la superfície inscrita al CCPAE, l’any 2021 ha crescut un 5,33% fins a arribar gairebé a 270.686 hectàrees. D’aquestes, 57.283 ha corresponen a cultius productius. Les altres, a la superfície de pastures, prats i boscos. Cal destacar el creixement del cultius de fruita seca (+17,98%), vinya (+14,32%) i guaret, adob verd i erm (+11,78%). També han crescut força les oliveres (+8,97%), els cereals i les lleguminoses per a gra (+7,35%) i, en menor mesura, les hortalisses (+5,79%). El subsector majoritari en cultius és la vinya, amb gairebé la meitat de la superfície.

  En ramaderia, l’any 2021 ha tancat amb 1.092 explotacions, cosa que representa un augment del 7,37%. Destaquen els creixements del porcí (+25%) i de l’avicultura d’ous (+23,73%). També continuen creixent força el vaquí de carn (+8,16%), l’oví de carn (+7,55%) i l’equí (+7,08%). El sector ramader majoritari és el vaquí de carn amb més de la meitat de les explotacions.

  La indústria agroalimentària ecològica manté la línia ascendent any rere any. L’any 2021, va créixer un 10,91%, amb ja 2.674 activitats registrades. Totes augmenten en general, però destaquen els creixements de l’activitat de manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles (+24,39%), l’elaboració de preparats alimentaris (+18,87%), la comercialització i/o distribució (+16,38%), l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (+16,11%), i l’envasament i etiquetatge de productes alimentaris (+15,38%). Catalunya manté en aquest àmbit la seva posició de lideratge estatal com a comunitat autònoma amb més operadors transformadors (25,05% del total), comercialitzadors (24,5%), importadors (30,3%) i exportadors (23,31%), segons les dades estatals de l’any 2020.

  Les declaracions de l’activitat que realitzen els operadors ecològics al CCPAE confirmen aquesta tendència positiva pel que fa a les facturacions dels productes agraris ecològics de l’any 2020 (darrer exercici econòmic comptabilitzat), amb un creixement d’un 22,45% respecte de l’any anterior fins a arribar als 991 milions d’euros.

  Recull complet d’estadístiques a l’apartat d’estadístiques del web ccpae.cat.

  Línies d’actuació política per al sector ecològic

  L’any 2020, va fer 30 anys que la Unió Europea va publicar el primer reglament que va reconèixer els productes ecològics, i també va fixar l’objectiu d’arribar, l’any 2030, a poder tenir una quarta part de les terres agrícoles en producció ecològica.

  Amb aquesta fita, el Departament duu a terme un procés participatiu en què està prenent part la ciutadania, i, especialment, persones, empreses i entitats del sector ecològic, que ajudarà a tenir una diagnosi clara de la situació actual i recollir les propostes que des del sector mateix es considerin necessàries per poder continuar impulsant el desenvolupament de les produccions i el consum dels productes ecològics a Catalunya, mitjançant l’elaboració i execució d’un Pla d’acció per al desenvolupament de la producció ecològica en el període 2023-2027. Aquest procés participatiu culminarà amb el 2n Congrés sobre Producció Agrària Ecològica a Catalunya, el 19 de maig a Vic.

  Principals projectes de foment del sector ecològic

  El primer és el de la Setmana Bio, un projecte que enguany arriba a la desena edició. La Setmana Bio per l’alimentació ecològica és un esdeveniment on se celebren tot un conjunt d’activitats amb l’objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques entre tota la població. El programa d’activitats és molt variat i la seva proposta i organització és a càrrec de qualsevol persona o entitat interessada en aquest objectiu.

  Un altre projecte que també fa deu anys és el Premi escola, agricultura i alimentació ecològica, uns premis creats amb l’objectiu de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball en els centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement sobre l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològiques, i, especialment, els valors socials, econòmics i ambientals, tant entre l’alumnat mateix del centre com entre el conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn.

  En els últims dos anys, d’ençà de la situació plantejada per la COVID-19, s’ha incrementat la creació de recursos audiovisuals per donar a conèixer la realitat de la producció ecològica i de materials orientats als més menuts i a la comunitat educativa.

  Finalment, cal destacar el projecte de dinamització territorial en producció ecològica. Les 27 persones que participen en aquesta iniciativa estan repartides per tota la geografia catalana i donen suport a operadors ecològics i a persones interessades a ser-ho, i, en general, ajuden a estructurar el sector.

  Investigació, transferència i formació

  Pel que fa a la recerca, contribuïm a desenvolupar aquest coneixement necessari mitjançant una línia d’ajuts destinats a finançar projectes de recerca aplicada d’universitats i centres de recerca, amb una dotació anual de 150.000 euros. Els resultats d’aquests projectes es transfereixen al sector mitjançant l’elaboració i publicació de fitxes i el desenvolupament de jornades tècniques. Per fomentar la transferència tecnològica, anualment oferim unes 100 jornades tècniques orientades específicament al sector ecològic, emmarcades dins del Pla anual de transferència tecnològica.

  També és important la feina que fan les escoles agràries. Fins a 7 centres catalans ofereixen el Grau Mitjà de Producció Agroecològica. En el curs 2022-2023, l’Escola Agrària de Manresa estrenarà un nou cicle formatiu de grau superior per formar en agroecologia i acció climàtica, tot avançant en la proposta formativa reglada que fins ara deixava els estudis especialitzats en aquesta temàtica en l’àmbit del grau mitjà.

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: FEDERACIÓ D'EMPRESARIS PRODUCTORS DE VENDA DE PROXIMITAT DE CATALUNYA
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto. El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTAR o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Si quieres más información, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.