Actualitat

Les Escoles Agràries obren la inscripció per al curs 2022-2023 amb dos nous cicles de grau superior: de Vitivinicultura i de Paisatgisme, Agroecologia i Acció Climàtica

Noticia via gencat.cat

 

  • Fins al 26 d’abril es duran a terme les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i del 25 al 31 de maig, als de grau superior
  • El curs 2022 – 2023 s’oferiran dos nous cicles formatius de grau superior: el de Vitivinicultura a l'Escola Agrària de Gandesa i el de Paisatgisme i Medi Rural, Perfil professional Agroecològic i Acció Climàtica a l'Escola Agrària de Manresa
  • Les Escoles celebren el 50 anys d’història aquet mes de maig
  Formació vitivinícola

  Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya han obert nou període de preinscripcions als cicles formatius que imparteixen. Fins al 26 d’abril es durà a terme la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i del 25 al 31 de maig, als cicles formatius de grau superior.

  Una de les novetats del curs 2022 – 2023 són els dos nous cicles formatius de grau superior: el de Vitivinicultura a l'Escola Agrària de Gandesa i el de Paisatgisme i Medi Rural, Perfil professional Agroecològic i Acció Climàtica a l'Escola Agrària de Manresa. Amb la suma d’aquests estudis, el Departament d’Acció Climàtica referma la seva aposta per la formació del sector agropecuari, alimentari i forestal mitjançant la formació professional inicial.

  Així doncs, el pròxim curs acadèmic les Escoles Agràries oferiran un total de 13 cicles formatius de grau superior, que se centren en diferents camps d’aprenentatge: la producció agroecològica, el paisatgisme i el medi rural, la gestió forestal i del medi natural, la indústria alimentària, la vitivinicultura, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l’enologia i la ramaderia i l’assistència en sanitat animal.

  Pel que fa als de grau mitjà, continuaran oferint 11 cicles formatius de diversos sectors: la producció agroecològica, la producció agropecuària, el sector de l’elaboració dels olis d’oliva i els vins, l’aprofitament i la conservació del medi natural i les activitats eqüestres.

  Les matriculacions als cicles formatius de grau mitjà es duran a terme de l’11 al 15 de juliol i les de grau superior, del 18 al 22 de juliol.

  Formació professional de qualitat

  Els estudis de les Escoles Agràries es caracteritzen per oferir una formació professional personalitzada, pràctica i en permanent adaptació a les noves tendències i necessitats del sector.

  Tot això és gràcies a la configuració de grups reduïts d’alumnat, l’alta qualificació i tecnificació dels equips directius i del professorat, les diverses col·laboracions que estableixen amb empreses i professionals en actiu del sector, les visites tècniques a empreses i explotacions agropecuàries i el preu públic dels estudis.

  Aquet curs 2021-2022 les Escoles Agràries tenen 734 alumnes inscrits als cicles formatius de grau mitjà i superior, que suposa un 6,3% d’increment respecte al curs anterior.

  50 anys d’història de les Escoles Agràries

  Aquest 2022, se celebra el 50è aniversari de la creació del Servei de Formació Agrària, la unitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que s’encarrega de la gestió dels centres. A més a més, el 1972 també es van obrir les primeres Escoles Agràries, entre les quals es trobaven l’EA Alfarràs, Empordà, Vallfogona de Balaguer i Manresa, que van precedir la resta: Les Borges Blanques, Pallars, Amposta, Tàrrega, Pirineu, Mas Bové, Solsonès, Santa Coloma de Farners, Gandesa i Mercè Rossell i Domènech (Espiells).

  El proper 27 de maig acte tindrà lloc la commemoració dels 50 anys, que tindrà lloc a l’Escola Agrària d’Alfarràs i que comptarà amb la participació i la presència d’institucions, exalumnes, alumnes, professorat i professionals del sector. És una jornada d’ homenatge a la tasca que han desenvolupat les catorze Escoles Agràries durant tots aquests anys, així com la seva contribució a la capacitació de milers de professionals del sector agropecuari, alimentari i forestal, a la creació de relacions i vincles entre ells i a l’esforç per mantenir viu i dinàmic el sector primari, un dels principals motors de l'economia catalana.

  Servei de Formació Agrària

  El Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya està format per catorze Escoles Agràries distribuïdes per tot el territori català. La seva principal missió és professionalitzar el sector agroalimentari, mitjançant la millora de la qualificació dels seus professionals.

  Ofereix una àmplia oferta de cicles, cursos i jornades en la modalitat presencial, semi presencial i a distància adaptats a les necessitats del sector agropecuari, forestal i alimentari. S’encarrega d’executar, seguir i avaluar els plans i els programes de capacitació professional agrària del DACC en diversos àmbits: la formació inicial mitjançant cicles formatius de grau mitjà i grau superior; la formació contínua dels professionals del món agropecuari, forestal i alimentari; i, la incorporació de joves a l’empresa agrària. Coordina i gestiona el Campus Empresarial Agrari, un espai que ofereix formació en gestió empresarial a les empreses i professionals del sector.

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: FEDERACIÓ D'EMPRESARIS PRODUCTORS DE VENDA DE PROXIMITAT DE CATALUNYA
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto. El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTAR o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Si quieres más información, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.