Drons per aplicar productes fitosanitaris de forma eficient i minimitzar-ne l'impacte ambiental

Phytodron, un grup operatiu en què participa l'IRTA, vol impulsar i regular el seu ús per a aquesta finalitat i contribuir, així, a complir els objectius del Pacte Verd Europeu

Se sap que són més adequats que altres mitjans per aplicar fitosanitaris en parcel·les petites, zones de difícil accés o terrenys muntanyosos, però se'n desconeix l'efectivitat i la deriva associada

El primer estudi d'aplicacions amb dron s'ha fet a una finca de vinya de Raimat, a Lleida

L'ús de productes fitosanitaris ―productes químics que tenen com a objectiu evitar plagues i prevenir i curar malalties de les plantes― a l'agricultura és clau per aconseguir produccions de qualitat i assegurar la viabilitat tècnica i econòmica en la producció d'aliments. Ara bé, poden contribuir a la contaminació del sòl, l'aigua i de l'aire, ia la pèrdua de la biodiversitat. És per això que, l'any 2020, la Comissió Europea es va comprometre a reduir en un 50% l'ocupació i el risc de plaguicides químics a l'estratègia «De la granja a la taula», un element clau del Pacte Verd Europeu. Una de les vies per fer-hi front és mitjançant l'agricultura de precisió, de manera que els productes fitosanitaris es poden aplicar de manera localitzada i més eficient, i reduir-ne, així, l'impacte ambiental.la tecnologia dron pot ser una bona eina per aplicar de forma eficient els productes fitosanitaris i minimitzar-ne els regs associats.

Ara com ara, es considera que l'aplicació amb drones és una aplicació aèria, igual que les aplicacions amb avionetes o els helicòpters, raó per la qual estan sotmesos a una regulació més estricta que les aplicacions terrestres . L' Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és un dels participants en el grup operatiu estatal Phytodron , que vol generar dades i coneixement sobre l'ús dels drones com una eina segura per aplicar productes fitosanitaris a vinya, olivera i en l'àmbit agroforestal, i avançar en el marc que en regula l'ús.

Dron sobrevolant les vinyes de Raimat.