Pacte Rural: impuls europeu per donar suport a les zones rurals de la UE

 

Notícia via agriculture.ec.europa.eu

Del 15 al 16 de juny, més de 450 participants en representació dels responsables polítics de la UE, nacionals i regionals, juntament amb les autoritats locals, els agents socials i econòmics, es van reunir per a la primera conferència del Pacte Rural. Van acordar la governança d'un Pacte Rural i es van comprometre a aconseguir la visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE. Durant aquests dos dies, els participants i membres de la comunitat del Pacte Rural van començar a prendre compromisos per fer que les zones rurals de la UE siguin més fortes, connectades, resilients i pròsperes el 2040.

El Pacte Rural és una de les principals iniciatives per assolir els objectius de la visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE, adoptada per la Comissió Europea el juny del 2021. El Pacte Rural és un marc de cooperació entre autoritats i actors que s'ocupen del desenvolupament territorial rural a nivell europeu, nacional, regional i local. Els seus objectius són amplificar les veus rurals i elevar-les a l'agenda política, estructurar i possibilitar la col·laboració i l'aprenentatge mutu, i fomentar i fer el seguiment dels compromisos voluntaris d'acció. Després de la crida que van fer la vicepresidenta Šuica, el comissari Wojciechowski i el comissari Ferreira el desembre del 2021 per expressar el seu suport al Pacte, més de 1.000 representants d'autoritats públiques, organitzacions de la societat civil, empreses i organitzacions de recerca, innovació i acadèmiques es van unir a la comunitat del Pacte Rural.

Els participants en els tallers participatius van presentar més de 40 compromisos basant-se en els presentats abans de la conferència. Aquests compromisos aborden qüestions específiques que sorgeixen a les comunitats i zones rurals. Segons l'últim Eurobaròmetre sobre zones rurals publicat a l'abril del 2021, les principals necessitats de les zones rurals esmentades amb més freqüència pels enquestats són les infraestructures de transport i les connexions (44%). El segueixen l'accés a l'assistència sanitària, la cura dels fills o l'atenció a la gent gran i la disponibilitat de llocs de treball / ocupació / oportunitats de negoci, esmentades pel 27%. Una proporció similar (26%) esmenta la infraestructura digital. Els compromisos adquirits reflecteixen aquestes prioritats.

La Comissió Europea facilitarà la posada en marxa i el treball del Pacte Rural i ajudarà a fer un seguiment dels avenços en la implementació dels compromisos adquirits sota els seus auspicis. A més, la Comissió:

  • Llançar l'observatori rural de la UE per proporcionar dades més detallades sobre les tendències econòmiques i demogràfiques a les zones rurals de la UE per informar sobre la formulació de polítiques per al desenvolupament rural;
  • Publicar el conjunt d'eines sobre l'accés a les oportunitats de finançament de la UE per a les zones rurals, tant dins com fora de la PAC i la política de cohesió, per donar suport als actors locals i als titulars de projectes i realitzar estratègies de desenvolupament integrades;
  • Superviseu com s'utilitzen els fons de la UE de la Política Agrícola Comunala Política de CohesióNextGenerationEUHoritzó EuropaEuropa Digital, etc. per donar suport a les zones rurals en el període 2023-27. La Comissió Europea també publicarà un informe el 2024 amb la seva reflexió sobre l'ús dels fons en el període següent;
  • Lliurar proves rurals, fins i tot mitjançant avaluacions d'impacte territorial de les principals iniciatives legislatives rellevants;
  • Interactuar amb altres institucions per mantenir les zones rurals a l'ordre del dia, especialment amb les successives presidències del Consell;
  • A finals d'aquest any es posa en marxa una pàgina web per tenir un únic punt d'entrada a totes les activitats de visió rural, inclosa la plataforma de dinamització rural.

Més de 60 mil milions d'euros estan disponibles per al desenvolupament rural en el marc de la Política Agrícola Comuna per al període 2023-27. En el marc de la nova PAC, almenys el 35% d'aquests fons es destinaran a mesures de suport al desenvolupament local, el clima, la biodiversitat, el medi ambient i el benestar animal.

Més del 25% de les inversions en política de cohesió de la UE per al període 2014-20 també van ajudar a mantenir les zones rurals fortes. La política de cohesió continuarà invertint en les zones rurals a través dels acords d'associació i els programes operatius del nou període de programació. Això es durà a terme notablement a través del nou objectiu polític transversal dedicat al desenvolupament territorial i local sostenible i basat en el lloc: "Objectiu de la política 5 – Europa més a prop dels ciutadans".

A partir de l'acord de governança del Pacte Rural, se seguiran accions concretes. La pertinença a la Mancomunitat del Pacte Rural continua oberta i els compromisos encara es poden presentar telemàticament.