La nova PAC comença el seu desenvolupament normatiu

Noticia via cooperativesagraries.cat

 

  • La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya presenta observacions als documents de treball sobre ajuts directes en la nova PAC 2023-2027
  •  

El Ministeri ha fet públic diferents documents de treball que són la base per al desenvolupament normatiu dels ajuts directes que s’aplicaran amb la nova Política Agrària Comunitària (PAC) durant el període 2023-2027 (ajuts acoblats, ajuts desacoblats i sistema de drets, eco-règims i condicionalitat reforçada). Es preveu que, durant el mes de juliol, ja es posi a informació pública un esborrany de Reial decret i, també, durant el segon semestre s’aprovi formalment el document del Pla Estratègic de la PAC.

Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), proposem que hi hagi una transició ordenada tenint en compte els canvis en la definició d’agricultor actiu, que es contempli el pendent mig també en parcel·les aterrassades (a efectes de diferents règims d’ajut), que s’adeqüin les referències contractuals a l’escenari vigent amb l’actual redacció de la Llei de la Cadena Alimentària i que s’asseguri la compatibilitat entre alguns eco-règims i els programes operatius de les Organitzacions de Productors de Fruita i Horta.

Pel que fa als ajuts acoblats de fruita seca en àrees amb risc de desertificació, lamentem que, amb les condicions establertes, la majoria de superfície de fruita seca de Catalunya quedi exclosa tot i tenir un perill real d’abandonament i dificultats anàlogues de competitivitat. La superfície en secà amb pendents inferiors al 10% quedarà directament exclosa en el cas de Catalunya (per a totes les espècies). En l’actual període, l’avellaner, tant en secà com en regadiu i amb qualsevol pendent, és susceptible de beneficiar-se dels ajuts acoblats que passaria a perdre a partir de 2023.

Per altra banda, en el nou ajut per a l’oliverar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental rebutgem que s’exclogui, gairebé, la totalitat de l’oliverar català tot i complir l’objecte de l’ajut (evitar l’abandonament de plantacions amb dificultats específiques relacionades amb el medi natural, d’alt valor ambiental o que són essencials des d’un punt de vista social i ecològic). La densitat hauria d’incrementar-se, com a mínim, fins als 100 arbres/ha i augmentar la dotació pressupostària global. Per altra banda, tenint en compte la intenció inicial del Ministeri en el document del Pla Estratègic presentat a Brussel·les al mes de desembre de 2021, lamentem que es perdi l’oportunitat d’afavorir una millora de l’organització, la competitivitat i la sostenibilitat d’aquest cultiu mitjançant la creació d’organitzacions de productors en aquest sector.