Radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019

L’agricultura catalana avança gradualment cap a la competitivitat i professionalització, i manté explotacions de petita dimensió que, conjuntament, vertebren el territori rural català.

Així es desprèn de les dades obtingudes de la DUN, l’eina principal de comunicació de dades de les explotacions agràries per part dels agricultors al Departament d’Agricultura.

El Departament d’Agricultura ha concedit més de 395 M€ en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya l’any 2018.

La radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019 indica que el 43% de la superfície agrícola útil del país està gestionada per agricultors que tenen l’activitat agrària com a primera ocupació i el 57% restant la gestiona un perfil d’agricultor que complementa aquesta font d’ingressos amb d’altres. Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen dos perfils d’agricultor, els qui gestionen un model d’explotació de reduïda dimensió, cosa que permet el manteniment de població a les zones rurals i la vertebració del territori, i, al mateix temps, un altre model d’agricultor, titular d’explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització. Així ho indica la informació obtinguda de la Declaració Única (DUN), una eina amb què l’agricultor informa sobre la seva explotació, la superfície, els mitjans de producció, els sistemes de gestió i altres dades.

Les dades extretes assenyalen que a Catalunya es conrea el 25% de la seva superfície total i que es declaren 48.891 explotacions agrícoles. Aquestes xifres apunten al manteniment de la superfície de conreu en els darrers 5 anys, enfront d’una reducció anual del 4% dels titulars. Això vol dir que augmenta la superfície per explotació, i se situa en una superfície mitjana similar a la mitjana europea.