NOVA TÀRREGA: Presenten una nova eina de compra de productes de proximitat pels menjadors de les col·lectivitats

Es tracta del projecte 'Llotges de Productes de Proximitat'

La Diputació de Lleida va acollir divendres la presentació  del projecte Llotges  de Productes de Proximitat, una nova eina de compra de productes de proximitat pels menjadors de les col·lectivitats  creades per l'Institut del Patrimoni Culinari Català, la Federació d'Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya i la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentaries de la Generalitat.

El projecte  busca implementar un sistema de compra responsable, just i sostenible  en el qual  les empreses de restauració col·lectiva tindran al seu abast una plataforma de productes de proximitat amb un preu just pactat pels productors . Actualment, els menjadors escolars i les col·lectivitats tenen dinàmiques de compra que no afavoreixen als productors locals. Amb l'adopció d'aquest nou  sistema també s'afavorirà el malbaratament alimentari als centres escolars i marcar unes pautes de programació de cultius a Catalunya.

El projecte s’engloba dins el Pla Estratègic d’Alimentació de Catalunya 2021-2026 que té com a un dels seus objectius estratègics “aconseguir que el 50% de l’oferta alimentària de caràcter públic sigui amb producte local, de temporada i de producció sostenible”.

Aquesta iniciativa neix a les reunions de treball amb agents de la restauració col·lectiva, on es va posar de manifest la problemàtica que tenen amb la compra de productes de proximitat per tal de cobrir les seves necessitats. Això es va evidenciar a l’estudi “La restauració col·lectiva a Catalunya. Radiografia i diagnosi d’un sector ignorat”.

Les Llotges de Productes de Proximitat permetran connectar als productors amb els gestors de menjadors i amb les empreses de restauració col·lectiva de Catalunya. Les Llotges afavoriran als productors locals, que podran planificar la producció d'acord amb les directrius emanades de la mateixa demanda. També facilitarà una major i millor connexió entre l'oferta i la demanda, optimitzant la relació entre preus i costos. Finalment, de retruc, també incentivarà una alimentació saludable i sostenible entre els consumidors finals, a més d'ajudar els gestors i les empreses intermediàries.

NOVA TÀRREGA: https://bit.ly/3uH0r8n