Les cooperatives agràries preveuen triplicar el cost energètic de 27 a 78,6 M€

Un 71% dels 51,6 M€ d’increment són d’electricitat i el 29%, gas natural.

Notícia Via: www.cooperativesagraries.cat

 

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que les cooperatives agràries preveuen triplicar el cost energètic, passant dels 27 milions d’euros de 2021 als 78,6 milions enguany. Les dades sorgeixen de l’estudi realitzat per la FCAC a les cooperatives sòcies, que estimen una despesa energètica anual de gas i electricitat de 262 GWh de forma conjunta.

Segons l’estudi de la FCAC, els 51,6 milions d’euros d’increment que es preveu per aquest any es corresponen en un 71% (36,6 milions) a l’augment de l’electricitat i el 29% restant (15 milions) a gas natural. El preu del gas s’ha multiplicat en un any per 4,5 i el d’electricitat per 2,6.

Ramon Sarroca, president de la FCAC, alerta que “l’increment de cost pot posar contra les cordes el sector productor. Calen solucions estructurals davant la magnitud de la crisi, prioritzant la indústria més vinculada al territori i que transforma producció pròpia. Les reduccions fiscals adoptades són positives, però no suficients. Si no s’adopten mesures extraordinàries, inevitablement els preus dels aliments continuaran pujant en compliment de la Llei de la cadena alimentària i es repercutiran en la inflació i la cistella de la compra”.

Tots els sectors estan afectats però té una major incidència a pinsos, arròs, blat de moro, farratges, llet, hortofructícola i planta viva

Per sectors productius, els que més patiran l’increment són les cooperatives d’elaboració de pinsos per a bestiar, amb 24 milions d’euros (47% del total). Els sectors d’arròs, blat de moro i farratges hauran de suportar un augment de 7,3 milions (14% del total); el sector de la llet també uns 7,3 M€ (14%); per als sectors de fruita, horta i planta viva seran 6,4 milions (12%); per al vi, 3,3 M€ (6%), i per a la fruita seca 2,1 milions (4%). En sectors productius com l’oli d’oliva, s’estima que suposarà un increment d’1 milió (2%), tot i que la incidència es posaria de manifest en breu perquè els molins tenen l’activitat molt concentrada en una època de l’any que, majoritàriament, s’iniciarà en breu.

Algunes indústries cooperatives de diferents sectors ja han hagut d’aturar la seva activitat i l’han derivat a altres centres de transformació per optimitzar costos i altres cooperatives estan valorant o han realitzat recentment la substitució de l’ús de combustibles d’origen fòssil cap a biomassa, però la transició no sempre és possible o és molt costós implementar-la a curt termini.