Més de 800 alumnes de 34 escoles rurals catalanes implementaran el projecte de cooperació Leader 'Futurs Emprenedors Rurals' (FER) durant el curs 2021-2022

Noticia via gencat.cat

 

  • L'objectiu del projecte és el foment de l'emprenedoria adreçat a nens i nenes de cicle superior de primària d'escoles ubicades en els territoris rurals
Foto web FER

'Futurs Emprenedors Rurals' (FER) és un projecte d’emprenedoria adreçat a 5è i 6è de primària per al foment de les habilitats emprenedores i la valorització de les oportunitats que ofereixen els territoris rurals. Aquest curs seran un total de 34 escoles, 847 alumnes, i 47 mestres que dirigiran el projecte a les aules.

El curs 2020-2021 van ser un total de 23 escoles i més de 700 alumnes els que van implementar el projecte a l’aula, i van crear un total de 42 iniciatives empresarials disponibles a www.futursemprenedors.cat. En total, ja són més de 3.700 alumnes que des del curs 2017-2018 han conegut empreses rurals i han pogut idear iniciatives emprenedores.

A més, 26 mestres s’han inscrit a la formació de FER que es durà a terme durant tot aquest curs escolar amb la finalitat de donar suport i compartir experiències relacionades amb el projecte. Durant el mes de setembre, s’ha repartit els blocs que han sol·licitat les escoles. Aquests blocs s’estructuren en diferents temàtiques: històries d’invents, històries d’empreses de la Catalunya rural, i la creació de l’empresa. Els materials estan creats de manera que el mestre pot adaptar-los a les seves necessitats i a les dels alumnes. L’alumnat aprèn sobre cultura bàsica de l’empresa en relació a diferents temàtiques com el màrqueting, els préstecs, ingressos i despeses, personal, etcètera.

En ‘L’Aventura de FER’, l’abella protagonista juga amb els paral·lelismes entre un rusc que s’està despoblant i les zones rurals per a explicar la importància de la població rural per a la societat, com la de les abelles per a la biodiversitat. Els materials didàctics s’estructuren en 3 blocs:  ‘Quina bona idea’, ‘Els reptes de FER’, i ‘Històries d’Empreses de la Catalunya rural’.

FER es va posar en marxa per a fomentar les vocacions emprenedores entre l'alumnat de cicle superior d'educació primària de les escoles ubicades en territoris rurals. Entre els objectius que persegueix el projecte destaca: despertar el talent emprenedor dels infants, visualitzar les oportunitats dels territoris rurals i l’aprofitament dels seus recursos, difondre els valors de la cultura emprenedora entre la comunitat educativa, fomentar el treball en equip i altres habilitats emprenedores, així com introduir la cultura financera de forma bàsica a les escoles.

El projecte està coordinat pel Consorci Noguera Segrià Nord, amb la participació de 8 grups Leader, i amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera. I està finançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/211021_not_activitats_fer