LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA SOSTENIBLE A CATALUNYA (PAS). Una oportunitat per al sector agrícola

El món és en un moment de canvi i evolució constant i la comunitat mundial ha de fer front a desafiaments urgents com ara el canvi climàtic i la degradació del medi ambient, ja que, si no ho fa, contraurà un gran deute ecològic com a conseqüència de l’ús excessiu i de l’esgotament dels recursos naturals que afectarà les generacions futures. L’escalfament global no és exclusivament un problema ambiental: incideix en molts àmbits i esdevé una qüestió cabdal que afecta la biodiversitat, el model econòmic, la mobilitat, el comerç, la sobirania alimentària, l’accés a l’aigua i als recursos naturals, les infraestructures i la salut. Per aquest motiu, influeix cada cop més en les polítiques mundials, nacionals i locals. Davant d’aquesta problemàtica, al setembre de 2015, països d’arreu del món, reunits a l’Assemblea General de les Nacions Unides, van signar l’Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible i la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura) va definir 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a assolir l’any 2030, que s’adrecen a una gestió sostenible i a un ús eficient dels recursos naturals a escala mundial. El Pacte verd europeu (Green Deal) és part integrant de l’estratègia de la Comissió Europea per aplicar l’Agenda 2030, que no és res més que un Pla d’acció per al desenvolupament sostenible. Dins de les línies de treball del Pacte verd, les estratègies que més influiran Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Font: DACC. Adaptació a partir de l'Organització de les Nacions Unides. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  en la producció d’aliments són l’Estratègia De la granja a taula (Farm to Fork) i l’Estratègia de Biodiversitat.

A Catalunya, la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, estableix que el canvi climàtic i els impactes que en deriven són el repte de caràcter global més important a què les societats humanes han fet front mai i argumenta que aquest repte exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics i productius i un compromís mundial al més alt nivell. La mateixa Llei, també, insta el govern a elaborar un projecte de llei de foment de l’agricultura i la ramaderia sostenibles. La nova Llei d’agricultura sostenible, liderada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural (DACC) haurà d’intensificar els esforços que s’han vingut fent fins ara i promoure la implantació de mesures, en matèria d’agricultura, adreçades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i a reduir la vulnerabilitat, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el malbaratament alimentari i el consum de recursos. Per tant, serà important desenvolupar, entre d’altres, les adreçades a un millor aprofitament de l’aigua, a una major eficiència energètica i a la utilització de menys combustibles fòssils per minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle; i a una disminució en l’ús de fertilitzants inorgànics, a l’ús progressiu de fertilitzants d’origen orgànic, a l’establiment d’iniciatives que evitin la degradació dels sòls o a la promoció de la biodiversitat tant funcional com cultivada.