Federació (FEPVPC)

Les Associacions d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat creen la Federació́ d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya amb l’objectiu d’intervenir en el diàleg social i participar de negociacions col·lectives amb els organismes de les administracions públiques. La seva manera d’operar és descentralitzada arreu del territori català, agrupant els productors per associacions provincials.

Venda de Proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidors finals, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.

Projecte Llotges

El projecte col·laboratiu “Llotja de Productes de Proximitat” liderat per la Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya amb la PIMEC i l’Institut del Patrimoni Culinari Català, es crea per donar suport a la compra de productes de proximitat de les empreses de restauració col·lectiva que donen servei de menjadors escolars. El projecte compta amb el suport de la Generalitat.

El projecte Llotges respon als següents objectius ODS